Axence_Gold-Partner_rgb_white

Никрама е ексклузивен, златен партньор и дистрибутор на Axence ® за България.

Axence предоставя повече от 14 години професионални решения за цялостно управление на ИТ инфраструктурата за компании и институции по целия свят.

Водещият продукт, Axence nVision®, отговаря на основните нужди на ИТ администраторите и служителите по сигурността в обхвата на мрежовия и потребителския мониторинг, инвентаризацията на хардуера и софтуера, отдалечената техническа поддръжка, защитата на данните срещу течове и анализа на производителността при работа. Тя дава възможност на ръководството да оптимизира оперативните разходи на всяка ИТ инфраструктура, независимо от нейния размер.

Бизнес партньори

Търсим бизнес партньори, с които да работим съвместно по популяризирането на nVision.
Свържете се с нас, ако имате желание да станете част от нашите бизнес партньори.

Партньори

ВЕДА – КОНСУЛТ ЕООД
0898543012
vedakonsult@abv.bg
www.veda.bg

Е-ТНО ЛИДЕР ЕООД
0888503794
ethno.leader@gmail.com

БУЛЛСОФТ ЕООД
0896845858
office@bullsoft-bg.com
www.bullsoft-bg.com

Send this to a friend