Get nVision with project funding

The measure is to support the digitalization of Bulgarian enterprises.

The Executive Agency for Promotion of Small and Medium Enterprises announced that from 10.00 am on August 31, 2020 to 4.30 pm on September 30, 2020, Bulgarian companies will be able to submit their documents for applying for a grant under the procedure BG16RFOP002-2.083 ” Voucher scheme for the provision of information and communication technology (ICT) services to SMEs “, funded by the Operational Program” Innovation and Competitiveness “.

Кандидатстването ще се осъществи чрез електронно генериран формуляр през Информационната система за управление и наблюдение на средствата (ИСУН 2020) от ЕС в България, като на интернет страницата на Агенцията може да се прочете пълна информация за необходимите документи и условията за кандидатстване.

По индикативна програма ваучерната схема ще подкрепи 450 предприятия с бюджет над 9 милиона лева (9 180 000 лв.), предоставяйки 2 типа ваучери на МСП – за 5 000 лв. без ДДС за изготвяне на уеб сайт или приложение, и за 20 000 лв. – за дигитален маркетинг, оптимизиране на процеси и/или осигуряване на кибер и информационна сигурност.

Българските компании ще могат да се възползват от услугите на близо 300 доставчици на ИКТ услуги.

Целта на ваучерната схема е да подкрепи дигитализацията на българските предприятия, като улесни достъпа им до цифрово ноу-хау и технологии, насърчавайки използването на нови, базирани на технологични решения бизнес модели, като същевременно с това им помогне в преодоляването на икономическите от пандемията COVID-19 и насърчи създаването на нови бизнес партньорства между секторите на ИКТ и производството, се казва в съобщението на Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия.

Send this to a friend