Предстоящи схеми за еврофинансиране за осигурянаване на безопасни условия на труд в условията на Covid-19

Дейности, свързани със създаване на здравословни и безопасни условия на труд, както и за адаптиране на процесите и организацията на работа в МСП в условията

Научи повече
Send this to a friend