Предстоящи схеми за еврофинансиране за осигурянаване на безопасни условия на труд в условията на Covid-19


Дейности, свързани със създаване на здравословни и безопасни условия на труд, както и за адаптиране на процесите и организацията на работа в МСП в условията на COVID-19

15 000 лева

За микро предприятия

30 000 лева

За малки предприятия

75 000 лева

За средни предприятия

  • Разходи за ДМА, ДНА и СМР, свързани с:
  • Осигуряване на колективни средства за защита;
  • Оборудване за хигиенизиране и дезинфекция, вкл. поставяне на автоматични диспенсери;
  • Реорганизация и адаптиране на работните процеси чрез;
  • Осигуряване физическа изолация/безопасна дистанция на работното място – поставяне на прегради, препозициониране на производствените машини и оборудване с цел осигуряване на безопасно отстояние между работниците, опериращи с тях и др. под.;
  • Обособяване на отделни потоци на движение, вкл. нови вход/изход и осигуряване на безконтактно преминаване между отделните помещения чрез монтиране на автоматични врати/ осигуряване на автоматично осветление;
  • Климатизация и вентилация, която да минимизира риска от циркулация на вируса – монтиране на нови системи за вентилация (ако няма такива), поставяне на нови или допълнителни филтри на съществуващи системи за вентилация и климатизация; въвеждане на система за наблюдение на качеството на въздуха на закрито чрез безжична сензорна мрежа (WSN) с уеб интерфейс и др. под.;
  • Осигуряване на условия за работа от разстояние чрез – хардуер/софтуер за отдалечен достъп; софтуер за отчитане на дистанционна работа.
Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията covid-19:
  • Дейности, необходими за преодоляване на недостига на средства или липса на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19

50 000 лева

За малки предприятия с оборот над 500 000 лева

Безопасна работа от вкъщи

Send this to a friend