Why trust AXENCE nVision?

nVision - Integrated software platform of 6 modules of the Polish company AXENCE for information security, monitoring, IT audit, asset management, remote management of IT resources + VPN, monitoring behavior and workflow employee process, HELP DESK.

nVision helps meet the requirements of the information security standard ISO27001, GDPR, “Ordinance on the minimum requirements for network and information security "!

Advantages

 • Translated into Bulgarian, notifications, reports and reports in Bulgarian
 • Easy and pleasant interface for work
 • Six modules with a single database give 100% consolidated reports
 • New features every 6 months and support from the manufacturer
 • It is installed at the client
 • No internet required for operation
 • Budget solution that is purchased once

Други предимства на Axence nVision:

 • Гарантира, че организациите и техните служители изпълняват законодателството и други регулативни изисквания
 • Гарантира се, че информационният риск се управлява ефективно, от гледна точка на средства
 • Лесно се прави периодично оценяване на състоянието на информационната сигурност в една система, тъй като наблюдението става в реално време
 • В наши дни, сигурността е ограничена от факторите на социалната среда и все повече навлизането на BYOD и HomeOffice
 • Директна връзка на всеки един служител към личният му компютър в корпоративната мрежа, без допълнителен софтуер, освен NVision console. Това премахва необходимостта от допълнително VPN решение, средства за поддържането му и намалява нуждата от допълнителна администрация. Тази връзка е сигурна и криптирана
Previous
Next

Сигурност

 • Проверка на потенциално опасен софтуер и приложения
 • Защита на устройствата за съхранение на данни
 • Ограничаване на риска от изтичане на лични данни чрез контролиране на достъпа до тях – откриване на връзката и блокиране
 • Блокиране на неразрешени уебсайтове и опасни процеси
 • Защита на данните срещу достъп от неоторизирани потребители
 • Способността да се определя политиката за прехвърляне на корпоративни данни от служителите със необходимото разрешение
 • Продуктът е проектиран и разработен с най-новото ноу-хау за ИТ сигурност

Надзор и Одит

 • Мониторинг на всички файлови операции – одит на създаването, изтриването и копирането на файлове
 • Мониторинг, който позволява надзор на вписването на потребителите в машините
 • Одитът за пълен достъп до файловете позволява на администратора бързо да провери и диагностицира потенциални инциденти (събиране на доказателства с идентификацията на лицето, отговорно за нарушението)
 • Функциите на модула Helpdesk(Поддръжка) ще ви помогнат да провеждате образователна политика в рамките на компанията и да позволите на потребителите да докладват за опасно поведение на работни станции
 • Отпечатване на одити
 • Одит (история) на свързването и операциите на преносими устройства и мрежови устройства

Администриране

 • Axence nVision® не събира чувствителни данни
 • Той позволява управлението на права за достъп (писане, изпълнение, четене) за устройства, компютри и потребители
 • Личните данни и мониторингът са достъпни само за посочените администратори в рамките на организацията
 • Възможно е да се зададат конкретни права на избрани потребители
 • Модулът HelpDesk/Поддръжка, може да се използва за докладване на инциденти на отдел ИТ (или на съответното конкретно лице, например ABI)

GDPR характеристики

 • Създаден с голямо внимание за сигурността, особено в областта на събирането на лични данни (в съответствие с изискването на GDPR за поверителност)
 • Всички лични данни са отделени от информацията за конфигурацията на устройството, управлявано от потребителя
 • Всички връзки между агенти, сървър, конзола и уеб базирания достъп са защитени с пълно SSL/TLS криптиране, с възможност за използване на сертификат, подписан от Signet/BPTP
 • Само избраните администратори и определени групи служители имат достъп до личните данни и данните от мониторинга
 • nVision напълно поддържа виртуализираната среда
 • Данните на потребителя се съхраняват на едно място(за определен или не период) и могат да бъдат премахнати изцяло по всяко време
 • nVision въвежда обект, който е потребител (данните се събират и са възложени на конкретен потребител, а не на хост). Следователно всички политики за достъп, права, приложения и уеб сайтове, както и политиката за мониторинг, автоматично ще следват служителя, независимо от машината, която използва за влизане (Ако се използва Active Directory, целият процес се изпълнява напълно автоматизирано и не изисква входяща информация от страна на администратора)
Send this to a friend