Защо да се доверим на AXENCE nVision?

nVision - Интегрирана софтуерна платформа от 6 модула на полската компания AXENCE за информационна сигурност, мониторинг, ИТ одит, управление на активи, отдалечено управление на ИТ ресурси+VPN, наблюдение поведението и работния процес на служителите, HELP DESK.

nVision е в помощ за покриване изискванията на стандарта за информационна сигурност ISO27001, GDPR, „Наредба за минималните изисквания за мрежова и информационна сигурност"!

Предимства

 • Преведен на български език, нотификации, отчети и доклади на български език
 • Лесен и приятен интерфейс за работа
 • Шест модула с единна база данни дават 100% консолидирани доклади
 • Нови възможности на всеки 6 месеца и поддръжка от производителя
 • Инсталира се при клиента
 • Не е необходим интернет за функциониране
 • Бюджетно решение, което се закупува еднократно

Други предимства на Axence nVision:

 • Гарантира, че организациите и техните служители изпълняват законодателството и други регулативни изисквания
 • Гарантира се, че информационният риск се управлява ефективно, от гледна точка на средства
 • Лесно се прави периодично оценяване на състоянието на информационната сигурност в една система, тъй като наблюдението става в реално време
 • В наши дни, сигурността е ограничена от факторите на социалната среда и все повече навлизането на BYOD и HomeOffice
 • Директна връзка на всеки един служител към личният му компютър в корпоративната мрежа, без допълнителен софтуер, освен NVision console. Това премахва необходимостта от допълнително VPN решение, средства за поддържането му и намалява нуждата от допълнителна администрация. Тази връзка е сигурна и криптирана

Референции

Previous
Next

Сигурност

 • Проверка на потенциално опасен софтуер и приложения
 • Защита на устройствата за съхранение на данни
 • Ограничаване на риска от изтичане на лични данни чрез контролиране на достъпа до тях – откриване на връзката и блокиране
 • Блокиране на неразрешени уебсайтове и опасни процеси
 • Защита на данните срещу достъп от неоторизирани потребители
 • Способността да се определя политиката за прехвърляне на корпоративни данни от служителите със необходимото разрешение
 • Продуктът е проектиран и разработен с най-новото ноу-хау за ИТ сигурност

Надзор и Одит

 • Мониторинг на всички файлови операции – одит на създаването, изтриването и копирането на файлове
 • Мониторинг, който позволява надзор на вписването на потребителите в машините
 • Одитът за пълен достъп до файловете позволява на администратора бързо да провери и диагностицира потенциални инциденти (събиране на доказателства с идентификацията на лицето, отговорно за нарушението)
 • Функциите на модула Helpdesk(Поддръжка) ще ви помогнат да провеждате образователна политика в рамките на компанията и да позволите на потребителите да докладват за опасно поведение на работни станции
 • Отпечатване на одити
 • Одит (история) на свързването и операциите на преносими устройства и мрежови устройства

Администриране

 • Axence nVision® не събира чувствителни данни
 • Той позволява управлението на права за достъп (писане, изпълнение, четене) за устройства, компютри и потребители
 • Личните данни и мониторингът са достъпни само за посочените администратори в рамките на организацията
 • Възможно е да се зададат конкретни права на избрани потребители
 • Модулът HelpDesk/Поддръжка, може да се използва за докладване на инциденти на отдел ИТ (или на съответното конкретно лице, например ABI)

GDPR характеристики

 • Създаден с голямо внимание за сигурността, особено в областта на събирането на лични данни (в съответствие с изискването на GDPR за поверителност)
 • Всички лични данни са отделени от информацията за конфигурацията на устройството, управлявано от потребителя
 • Всички връзки между агенти, сървър, конзола и уеб базирания достъп са защитени с пълно SSL/TLS криптиране, с възможност за използване на сертификат, подписан от Signet/BPTP
 • Само избраните администратори и определени групи служители имат достъп до личните данни и данните от мониторинга
 • nVision напълно поддържа виртуализираната среда
 • Данните на потребителя се съхраняват на едно място(за определен или не период) и могат да бъдат премахнати изцяло по всяко време
 • nVision въвежда обект, който е потребител (данните се събират и са възложени на конкретен потребител, а не на хост). Следователно всички политики за достъп, права, приложения и уеб сайтове, както и политиката за мониторинг, автоматично ще следват служителя, независимо от машината, която използва за влизане (Ако се използва Active Directory, целият процес се изпълнява напълно автоматизирано и не изисква входяща информация от страна на администратора)
Send this to a friend